E-PETICE

                                                                                            

 Poslanecká sněmovna České republiky chce prosadit zákon, který by měl zrušit veřejné sokolnické prezentace. Jedná se o zákon omezující účinkování volně žijících druhů zvířat v divadelním a varietním představení, televizním programu a filmu nebo podobném veřejném představení se zvířaty. Vzhledem k jeho formulaci, omezení se mohou týkat i zvířat jako jsou papoušci, psi nebo koně! 
Další Rozáka z Popelky ani Vydrýsek a Méďové nebudou..
Ukázky a osvětová činnost jsou nedílnou součástí sokolnictví, veřejnost by ztratila pojem o této tradici. Sokolnictví v lidské společnosti přetrvává několik tisíc let, je jako způsob lovu Českou republikou chráněný statek nehmotného kulturního dědictví, zapsaný jak v Národním seznamu kulturního dědictví, tak v seznamu nehmotného kulturního dědictví Unesco.
Pokud se zakáže osvětová činnost a veřejná prezentace sokolnictví, ztratí se i nenávratně povědomost o této tradici.
Nikdy jsme vás o nic nežádali, sokolnické programy jsou u vás oblíbeny a vyhledávany. Pokud vám osud sokolnictví není lhostejný, podepište prosím tuto petici. Snažíme se kromě toho i oslovit poslance Poslanecké sněmovny, dokud ještě není pozdě.
 

                                                                                                                              Podpořte nás, děkujeme!

 

https://e-petice.cz/petitions/petice-proti-zakazu-verejne-prezentace-sokolnictvi.html?fbclid=IwAR34iTkCkclicaE-TAJ8qcirv2VG5JoOcL_FdM9w7fBUSPN3dTFX_0KY6ag